Master franchisova konference v Praze

Představení franchisových konceptů s nabídkou master-franchisových a franchisových licencí pro Českou a Slovenskou republiku.

Praha, 8.11.2016

 

Program Master franchisové konference konající se dne 8.11.2016

je rozdělen do několika částí. Po uvítání se mohou účastníci konference dozvědět rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy při nákupu master-licencí nebo individuálních licencí a na co dát pozor při uzavírání master-franchisových nebo franchisových smluv. Následně budou představeny nové franchisové systémy, které vstupují na český a slovenský trh a hledají zde své nové master-franchisové nebo franchisové partnery.

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:05 Uvítání účastníků konference
Ing. Aleš Tulpa – mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems
10:05 – 10:15 Rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy o nákupu franchisových licencí.
Ing. Aleš Tulpa –
mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems
10:15 – 13:30 1. část prezentace zahraničních franchisových systémů
13:30 – 14:00 Přestávka – networking
14:00 – 14:20 Jan Gonda, prezident ČAF, masterfranchisant franchisového konceptu Naturhouse
14:20 – 16:00 2. část prezentace zahraničních franchisových systémů
16:00 – 17:00 Jednání se zástupci franchisových systémů, networking, rady pro vaše rozhodnutí od přítomných zkušených odborníků a závěr konference.

Na konferenci budou prezentovány systémy:

Prezentace franchisových systémů budou v anglickém nebo českém jazyce bez tlumočení.

Přihlášky na Master Franchisovou Konferenci jsou možné online do 4.11.2016 v sekci REGISTRACE, kde naleznete registrační formulář.

Experti přednášející na konferenci

Ing. Aleš Tulpa – mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems

Je absolventem VŠE v Praze. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodně působících společností, např. jako generální ředitel QUELLE pro ČR, OBI pro ČR, Polsko a Maďarsko, člen představenstva ve skupině Lasselsberger. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems (www.avexsystems.eu) především pro oblast franchisového podnikání – vývoj a optimalizace franchisových systémů, vyhledávání franchisových partnerů pro franchisory nebo franchisových systémů pro zájemce o nákup franchisových licencí. V letech 2001 – 2005 byl prezidentem České asociace franchisingu a členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2001 je členem ČAF, kde působil i jako předseda její Dozorčí rady. Dále je členem mezinárodní organizace FPI – Franchise Pool International (www.franchisepool.org).

Společnost AVEX systems každoročně organizuje master franchisové konference pro zájemce o nákup master-franchisových nebo franchisových licencí a specializované workshopy pro fyzické i právnické osoby zaměřené na vývoj nebo optimalizaci franchisových systémů. Ing. Aleš Tulpa publikoval mnoho odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na celé řadě evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými asociacemi a svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským, jakož i s celou řadou mezinárodně působících franchisových systémů, které na českém a slovenském trhu zastupuje.

Více informací najdete na webu: www.avexsystems.eu.

R.G.Kirst, FPI, Německo:

Rolf G. Kirst má více než 25-leté praktické zkušenosti s franchisingem jako franchisový poradce mnoha německých a mezinárodně působících franchisových systémů a jako franchisový zprostředkovatel. Byl vlastníkem franchiové sítě cestovních kanceláří a později master-franchisovým partnerem kanadského franchisového systému Uniglobe Travel.

Boris Mochnáč , Managing Partner, Praha – Madrid,FINESPA CZ, s.r.o.

Člen skupiny Argos Consulting Network www.argosconsulting.net
 
Boris Mochnáč bude prezentovat systémy: Marco Aldany, Pressto a NO+Vello.
Mluví mimo španělštiny i česky a proto je možno komunikovat v češtině. Stejně tak prezentace budou v českém jazyce. Je odborník na franchisové podnikání a španělský trh.

Lejla Abazovic

Zástupce systému I Love Veggie Burger, hovoří anglicky a německy a poskytne zájemcům podrobné informace o tomto konceptu, který získává na všech trzích Evropy čím dál tím vice zákazníků. Oslovuje nejen lidi, kteří mají rádi tzv. vegansku a vegetariánskou stravu, ale i ty, kteří jsou tzv. flexitariány – mají rádi pestrou stravu a pochutnají si jak na veganských tak masových burgrech.

Barbora Veselá

Zástupce systému Kids Us. Španělský koncept, který se opírá o vlastní „přirozenou metodu“ výuky cizích jazyků, zejména angličtiny, pro děti od jednoho roku do osmnácti let.

Jiří Lošťák

RNDr. Jiří Lošťák (*1963) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát. Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a dokončuje doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomie a management. Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. V letech 2006 - 2014 byl členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice.
Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.

Mgr. Antonín Kazda, advokát  bude připraven po celou dobu konference  konzultovat s registrovanými účastníky právní problematiku franchisingu

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a Harvardovy univerzity v Cambridge v USA, advokátem reg. v České advokátní komoře od roku 2002. Specilizuje se vedle franchisingu obecně na obchodní a pracovní právo, zejména autorská a průmyslová práva v oblasti licencí i registrací, resp. sporů. Franchisingu se věnoval ve své samostatné praxi i při spolupráci s mezinárodními kancelářemi Squire Sanders & Dempsey, CMS Cameron McKenna a jako vedoucí právník adv. kanceláře Deloitte Legal. Po několik let byl právníkem doporučovaným za Česko pro franchising v Who´s Who Legal, resp. v časopise ACQ Finance. Je autorem kapitoly o franchisové smlouvě v publikaci Franchising v České republice vydané v roce 2008 Českou asociací franchisingu. Opakovaně vystupoval na FRANCHISE MEETING POINT. Při přípravě franchisových smluv zastupoval např. franchisory v oblasti rychlého občerstvení a kaváren, jazykovou školu, síť pojišťovacích zprostředkovatelů, masterfranchisanty a franchisanty v oboru internetových služeb, kadeřnictví nebo ekonomických školení. Hovoří vedle angličtiny a němčiny italsky a dánsky.

 

Hlavní mediální partneři

ZET

Lagardere

Mediální partneři

Partneři

Máte-li zájem o partnerství této velmi zajímavé master-franchisové konference, kontaktujte nás