Přihláška a registrace účastníků master franchisové konference:

Přihlásit se můžete do 18.11.2015 přes registrační formulář nebo osobně před zahájením Master franchisové konference dne 19.11.2015. Účastnický poplatek za jednu osobu činí Kč 500,- Kč včetně 21% DPH.

Včasně registrovaní účastníci, tzv. „early birds“, kteří se přihlásí a uhradí konferenční poplatek do 6.11.2015, získávají speciální slevu ve výši 50%, tzn. že účastnický poplatek činí pouze 250,- Kč včetně DPH. Poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu a občerstvení v prostorách konání konference.

Informace pro vystavení faktury nám prosím zašlete na e-mailovou adresu: krajcajiri@seznam.cz.
Daňový doklad o zaplacení faktury Vám bude předán při registraci na konferenci dne 19.11.2015.

Způsob platby: předem bankovním převodem na konto KB 297644201/0100 nebo před zahájením konference při registraci.

Jako variabilní symbol při platbě bankovním převodem uveďte prosím: 2015

Podmínky odstoupení a změny: Registrace je závazná, předem uhrazený registrační poplatek je možné stornovat bez dalšího poplatku do 5 dnů před konáním akce, tj. do 13.11.2015. Při pozdějším odhlášení bude splatný celý účastnický poplatek. Zastoupení účastníkem ze stejné společnosti nebo jinou pověřenou osobou je možné.

Těšíme se na Vaši účast.